M E G H Í V Ó   

A Szegedi Vízisport Egyesület elnöksége tisztelettel meghívja minden tagját a 2020. évi rendes K Ö Z G Y Ű L É S R E, amely az NKM Szeged VE székhelyén (Szeged, Felső Tisza-part 4.) lesz 2020. július 06-án 13:30-kor.

M E G H Í V Ó   

Napirendi pontok:

1.  Elnökségi beszámoló az Egyesület előző évi sport-szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról;

2.  A felügyelő bizottság jelentése az egyesület előző évi gazdálkodásáról;

3. Az elnökségi beszámoló és a felügyelő bizottsági jelentés elfogadása;

4. A következő év sport-szakmai célkitűzéseinek és gazdálkodási tervének elnökségi előterjesztése és annak elfogadása;

5. Az elnökségi tagságról lemondott Bally Attila helyére új elnökségi tag megválasztása.

6. Alapszabály módosítás;

7. Egyebek, ennek keretében elsődlegesen az Egyesület tagjaitól előzetesen bekért és beadott kérdések, észrevételek és javaslatok megválaszolása, illetőleg megtárgyalása;

Ha a közgyűlés a kezdési időpontot követő 15 perc múlva határozatképtelen, akkor azt el kell halasztani és azonos napirendi pontokkal 14.00 órára ismételten összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban – a megjelent tagok számára tekintet nélkül - határozatképes.

Az 1., 2. és 4. napirendhez elkészített írásos előterjesztések 2020. június 19. napjától megtekinthetők hivatali időben, a gazdasági irodában (emelet 34. szoba)

Kérjük minden egyesületi tagtársunkat, hogy a Közgyűlés munkáját jelenlétével és szavazataival segítse.


Köszönettel:

Dr. Szentkereszty Ákos elnök