MEGHÍVÓ

Az egyesület elnöksége tisztelettel meghívja az egyesület minden tagját a 2019. évi rendes K Ö Z G Y Ű L É S R E, melyre az egyesület székhelyén (Szeged, Felső Tisza-part 4.) 2019. április 15. napján hétfőn 15.00 órai kezdettel kerül sor.

MEGHÍVÓ

Napirend:

1. Elnökségi beszámoló az Egyesület előző évi sport-szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról;

2. A felügyelő bizottság jelentése az egyesület előző évi gazdálkodásáról;

3. Az elnökségi beszámoló és a felügyelő bizottsági jelentés elfogadása;

4. A következő év sport-szakmai célkitűzéseinek és gazdálkodási tervének elnökségi előterjesztése és annak elfogadása;

5. Egyebek, ennek keretében elsődlegesen az Egyesület tagjaitól előzetesen bekért és beadott kérdések, észrevételek és javaslatok megválaszolása, illetőleg megtárgyalása;

Ha a közgyűlés a kezdési időpontot követő 15 perc múlva határozatképtelen, akkor azt el kell halasztani és azonos napirendi pontokkal 15.30 órára ismételten összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban – a megjelent tagok számára tekintet nélkül - határozatképes.


Az 1., 2. és 4. napirendhez elkészített írásos előterjesztések 2019. április 1. napjától megtekinthetők hivatali időben, a gazdasági irodában (emelet 34. szoba)


Kérjük minden egyesületi tagtársunkat, hogy a Közgyűlés munkáját jelenlétével és szavazataival segítse.

Szegedi Vízisport Egyesület

Dr. Szentkereszty Ákos egyesületi elnök

2019. március 29.