MEGHÍVÓ

Az egyesület elnöksége – a 2021. március 22. napján kelt 1/2021.03.22. határozata alapján tisztelettel meghívja az egyesület minden tagját a 2021. évi rendes és tisztújító K Ö Z G Y Ű L É S R E, melyre az egyesület székhelyén (Vízitelep, Szeged, Felső Tisza-part 37.) 2021. április 19. (hétfő) 15.00 órai kezdettel kerül sor.

MEGHÍVÓ

A meghívó az aktuális vészhelyzeti szabályozás ismeretében, újabb elnökségi döntéssel módosításra kerülhet, melyről ismételt értesítést küldünk.

Napirend:

1.  Elnökségi beszámoló az Egyesület előző évi sport-szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról;

2.  A felügyelő bizottság jelentése az egyesület előző évi gazdálkodásáról;

3. Az elnökségi beszámoló és a felügyelő bizottsági jelentés elfogadása;

4. A következő év sport-szakmai célkitűzéseinek és gazdálkodási tervének elnökségi előterjesztése és annak elfogadása;

5. Tisztújítás (az Alapszabály 4.5. pontban foglaltak szerint)

6. Egyebek, ennek keretében elsődlegesen az Egyesület tagjaitól előzetesen bekért és beadott kérdések, észrevételek és javaslatok megválaszolása, illetőleg megtárgyalása;

Ha a közgyűlés a kezdési időpontot követő 15 perc múlva határozatképtelen, akkor azt el kell halasztani és azonos napirendi pontokkal 15.30 órára ismételten összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban – a megjelent tagok számára tekintet nélkül - határozatképes.

Az 1., 2. és 4. napirendhez elkészített írásos előterjesztések 2021. március 29.  napjától megtekinthetők hivatali időben, a gazdasági irodában (emelet 34. szoba).

Kérjük minden egyesületi tagtársunkat, hogy a Közgyűlés munkáját jelenlétével és szavazataival segítse.

 

 

 

Szegedi Vízisport Egyesület 

Dr Szentkereszty Ákos egyesületi elnök sk.                      2021. március 22.